IROP 2014 - 2020

IROP Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

Doprava | Cyklodoprava | Technická pomoc (TEPO) | Stredné školy

Doprava

Cyklodoprava

Technická pomoc (TEPO)

Stredné školy

Publikované: 21. 10. 2021

Aktualizované: 2. 5. 2024