Informačné kanály RSS PSK

Na tejto stránke si môžete prevziať informačné kanály RSS poskytované PSK (na konci stránky).

Čo je to RSS informačný kanál?

Technológia RSS (Really Simple Syndication) umožňuje užívateľom Internetu prihlásiť sa k odberu správ z web stránok, ktoré prezentujú svoje správy aj vo forme tzv. RSS kanálov. Užívateľ tým získa doručovanie prehľadu aktuálnych správ z web sídla bez toho, aby musel web sídlo navštíviť. RSS kanál sa väčšinou poskytuje na tých web stránkach, kde sa obsah mení a pridáva veľmi často, napríklad na spravodajských serveroch.

Možnosť získania RSS býva spravidla označená ikonou RSS ikona a/alebo textom „RSS„.

Ako čítať RSS

Software určený k práci s RSS kanálmi sa označuje ako RSS čítačka. Môže se jednať o samostatný špecializovaný program alebo o rozšírenie (tzv. plugin) iného programu, typicky internetového prehliadača alebo programu pre online komunikovanie (chat). Základnú podporu čítania RSS kanálov v súčasnosti však už poskytujú aj samotné internetové prehliadače či poštové programy. RSS kanál si pridáme do čítačky zadaním odkazu na konkrétny kanál, ktorý prezentuje web sídlo, alebo priamo kliknutím na takýto odkaz.

 Ponuka RSS kanálov PSK

Web sídlo PSK vám ponúka nasledovné RSS kanály:

Externé RSS kanály

Publikované: 21. 2. 2018

Aktualizované: 21. 6. 2024