Technický prevádzkovateľ a správca obsahu

Technický prevádzkovateľ

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Stránky generuje redakčný systém, ktorý  vytvorila spoločnosť InQool a.s.

Správca obsahu

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Správca webového sídla PSK (webadministrátor)
e-mail: webmaster@psk.sk , tel. 051/ 70 81 138 (Removčíková),  051/70 81 195 (Bajzík)

Kontakt

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Obsah webu

Za obsah  jednotlivých stránok je zodpovedný redaktor a gestor daného odboru PSK.

Verejný kľúč

PSK neposkytuje na svojom portáli chránený prenos elektronických poštových správ a z uvedeného dôvodu nezverejňuje verejný kľúč pre chránený prenos poštových správ.

Publikované: 2. 10. 2023

Aktualizované: 10. 1. 2024