Projekty

Projekty, ktoré realizuje Prešovský samosprávny kraj

Podporené projekty

Tabuľa - Informácie o poskytnutom príspevku Fond na podporu športu na rok 2021 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry číslo: 2020/001 vo výške 421442 EUR - Názov projektu Rekonštrukcia telocvične v Bijacovciach

Prehľad projektov podľa programov

2021 – 2027

2020 – 2023

2014-2020

2007-2013

Archív 

Publikované: 23. 1. 2023

Aktualizované: 22. 3. 2024