Právne informácie

Právne informácie súvisiace s webovým sídlom kraja

Copyright © 2023 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.

Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií (aj v cudzojazyčných verziách)  akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa (Prešovského samosprávneho kraja) je zakázané.

V zmysle platnej legislatívy (zákon o ITVS, vyhláška o štandardoch 78/2020) sú stránky eZastupiteľstva PSK od 18.februára 2011 samostatným webovým sídlom.

GDPR a ochrana osobných údajov 

Informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb Prešovským samosprávnym krajom 

Publikované: 13. 6. 2023

Aktualizované: 8. 1. 2024