Spoznávame kraj

Vitajte v Prešovskom kraji

Panoráma Prešovského kraja

Prešovský kraj sa rozprestiera na severovýchode Slovenskej republiky. Svojou rozlohou 8 973 km2, zaberá 18,3 % rozlohy štátu. Prírodné pomery Prešovského kraja sú veľmi pestré.
Povrch druhého najrozľahlejšieho kraja na Slovensku je prevažne hornatý. Územie kraja pretína dôležitá hranica medzi Západnými a Východnými Karpatami.
Región Prešovského kraja patrí z hľadiska prírodnej hodnoty k najvzácnejším na Slovensku.

Videospot na propagáciu Prešovského kraja – YouTube 


Geografická charakteristika územia kraja

Načítavanie obsahu…
Mapa PSK (obrázok) - klikni pre zväčšenie


Základné informácie o kraji k 31.12.2018 (zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky):

 • Rozloha: 8 973 km2
 • Počet obyvateľov: 825 022
 • Hustota obyvateľstva na 1 km2: 91,88 obyv./km2
 • Počet okresov: 13
 • Počet obcí: 665 
 • z toho počet miest: 23
 • Sídlo kraja: Prešov (175 038 obyvateľov okresu)
 • Podiel mestského obyvateľstva (%): 47
 • Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (tis. osôb): 398
 • Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov (%): 17,97
 • Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 15-64 rokov (%): 68,15
 • Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 65 rokov a viac (%): 13,88
 • Priemerný vek (roky): 38,59

Publikované: 28. 9. 2023

Aktualizované: 23. 4. 2024