1. Prístup verejnosti k informáciám

Často kladené otázky

Hlavný kontrolór

Komisie

Kontakty

Podnety, petície, sťažnosti

Poslanci

Predseda (Župan)

 Územný plán Prešovského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo

Publikované: 16. 5. 2022

Aktualizované: 1. 12. 2023