Odmeny poslancov PSK

Oznámenie o odmenách poslancov a členov komisií – neposlancov

Poslanci a členovia komisií pri Zastupiteľstve PSK sú odmeňovaní na základe Zásad odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov (schválených dňa 31.1.2018)

Odmena je vo výške 1,4 násobok minimálnej mzdy mesačne.

Odmeny poslancov a členov komisií

  • Predseda komisie + 50,00 € : 862,00 €
  • Podpredseda komisie + 30,00 € : 842,00 €
  • Člen komisie + 10,00 €: 822,00 €
  • Člen komisie – neposlanec  0,2 násobok minimálnej mzdy navýšený o 10,00 €/za každé zasadnutie komisie: 126,00 €

​Prípadné zmeny budú zaznamenané.

Publikované: 17. 1. 2023

Aktualizované: 24. 1. 2024