Kontakt

Útvar hlavného kontrolóra PSK 

Telefón:051/70 81 252
E-mail:kontrola@psk.sk
Adresa:Prešovský samosprávny kraj
Úrad hlavného kontrolóra
Námestie mieru 2
080 01 Prešov


Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra

Načítavanie obsahu…

Publikované: 15. 5. 2018

Aktualizované: 23. 10. 2023