Majetkové priznania predsedu PSK

Oznámenie o majetkových priznaniach predsedu

Na tejto stránke sú zverejnené Oznámenia o majetkovom priznaní predsedu PSK v zmysle  čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

Majetkové priznania poslancov sú zverejnené v časti Zastupiteľstvo (Majetkové priznania).

Majetkové priznania predsedu v rokoch 2022 – 2026

Oznámenie o majetkovom priznaní predsedu PSK Milana Majerského za rok 2022  – odkaz na websídlo NR SR

Majetkové priznania predsedu v rokoch 2017- 2022

Publikované: 16. 4. 2021

Aktualizované: 28. 12. 2023