Materiály na pripomienkovanie

Pripomienkové konanie materiálov PSK (materiály na pripomienkovanie)

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne materiály pripomienkového konania.  (Staršie materiály, ktoré boli zverejnené na pripomienkovanie nájdete v archíve.)

K materiálom pripomienkového konania patria návrhy všeobecne záväzných nariadení, cenových výmerov, záverečných účtov, zmien a doplnkov územného plánu veľkého územného celku  a iných. Každý z materiálov pripomienkového konania je zverejnený v súlade s príslušnou platnou legislatívou.

Pripomienky k návrhom sú zverejňované počas pripomienkového konania

Aktuálne materiály na pripomienkovanie

Archív materiálov na pripomienkovanie

Neaktuálne materiály, ktoré boli zverejnené na pripomienkovanie nájdete v archíve.

Publikované: 29. 11. 2022

Aktualizované: 3. 5. 2024