Dokumenty oddelenia územného plánovania a životného prostredia

Územné plánovanie a životné prostredie

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Územnoplánovacia dokumentácia

Územnoplánovacie podklady

Prehľad stavu územnoplánovacích dokumentácií obcí Prešovského kraja

Stanoviská k územným plánom a územnoplánovacím podkladom (Stanoviská ÚPD a ÚPP)

Stanoviská v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (Stanoviská EIA a SEA)

Publikované: 10. 2. 2021

Aktualizované: 20. 5. 2024