Dokumenty ÚHK

Materiály a dokumenty Útvaru hlavného kontrolóra PSK 

Na tejto stránke nájdete materiály Útvaru hlavného kontrolóra PSK predkladané do Zastupiteľstva PSK podľa jednotlivých rokov a legislatívne záväzne dokumenty na úseku ÚHK.

Správy a dokumenty za jednotlivé roky

Legislatívne dokumenty

Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji

  • formát PDF Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK (PDF, 133 kB) – vydanie 2015
  • Schválené: 27. 10. 2015, Účinné: 27. 10. 2015 (dňom schválenia) – Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad, rušia sa Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja, ktoré boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 55/2010 dňa 22. 6. 2010.

Zásady kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 19. 9. 2022

Aktualizované: 27. 5. 2024