Otvorená župa

Otvorená samospráva – Sme transparentní

Prešovský samosprávny kraj pre jednoduchší prístup občana k transparentným informáciám ponúka na tejto stránke stručný prehľad najdôležitejších informácií zo samosprávy kraja. Niektoré z týchto informácií sú aj v podobe otvorených dát.

Otvorená župa

Otvorené údaje

Hodnotenie otvorenej samosprávy

Otvorenosť samosprávy, transparentnosť zverejnených informácií vyšších územných celkov je hodnotené každé dva roky prostredníctvom Transparency  International  Slovensko.

Rebríček transparentnosti hodnotil župy v 11 oblastiach (napr: poskytovanie informácií o práci úradu a poslancov, personálna politika, prenájmy majetku, udeľovanie grantov a dotácií, atď.) na základe 125 ukazovateľov (napr: forma zverejňovania zmlúv a faktúr, používanie elektronických aukcií, atď.).

Výsledky hodnotenia Prešovského samosprávneho kraja:

Publikované: 23. 5. 2022

Aktualizované: 26. 6. 2024