Kancelária prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu je zriadená pre občanov za účelom zefektívnenia výkonu kompetencií najmä v oblasti posudkových činností. Občan tak na jednom mieste získa komplexné informácie o poskytovaní sociálnych služieb.

  • miestnosť č.:  I. podlažie
  • telefón:  051/7081 617

Adresa:

Odbor sociálnych vecí a rodiny
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 2. 5. 2022

Aktualizované: 20. 9. 2023