Pracovný program predsedu PSK

Júl 2024

Prehľad plánovanej činnosti a aktivít v najbližších dňoch

  • Agenda Úradu Prešovského samosprávneho kraja
  • Tlačový brífing k zavedeniu zónovej tarify na východe Slovenska
  • Poďakovanie odchádzajúcim riaditeľom župných stredných škôl
  • Otvorenie zrekonštruovaných ciest a mostov v Popradskom a Kežmarskom okrese
  • Kontrolné dni na cestných stavbách v Popradskom a Staroľubovnianskom okrese
  • Spustenie cestnej akcie v obci Kamienka
  • Púť seniorov 2024 v Levoči

Jún 2024

Prehľad činnosti a aktivít

  • Agenda Úradu Prešovského samosprávneho kraja
  • Zasadnutie Zastupiteľstva PSK
  • Podpis memoranda o spolupráci so ŠIOV a SOŠ technickou v Prešove
  • Prijatie sestier z PSK ocenených Bielym srdcom 2024
  • 10. zasadnutie Rady partnerstva PSK
  • Finisáž výstavy A. Warhola v Rzeszowe
  • Festival študentského remesla EĽRO 2024 v Kežmarku
  • Odovzdávanie dekrétov novým a staronovým riaditeľom škôl
  • Odovzdávanie ocenení Pedagóg a žiak 2024
  • Deň poľovníctva v Hanušovciach nad Topľou
  • Deň mladého farmára v Medzanoch
  • Zasadnutie Správnej rady nadácie PSK (per rollam) – finančná pomoc po povodniach
  • Otvárací ceremoniál v Humennom – meste kultúry
  • Okresná prehliadka seniorských skupín v Zámutove
  • Zasadnutie Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ
  • Odhalenie pamätníka obetiam pádu vrtuľníka Mi-8
  • Ukončenie školského roka v SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite

Máj 2024

Prehľad činnosti a aktivít

  • Agenda Úradu Prešovského samosprávneho kraja
  • Zasadnutie Zastupiteľstva PSK
  • Výjazdové rokovanie v okrese Vranov nad Topľou
  • Business raňajky s podnikateľskou sférou PSK
  • 100. výročie Okresnej hasičskej jednotkx v Prešove
  • 100. výročie Okresnej hasičskej jednotky v Poprade
  • Konferencia PONTON v Bratislave – Dôležitosť Európskej únie pre rozvoj regiónov
  • Galaprogram 60. výročia Strednej zdravotníckej školy v Poprade
  • Prijatie predsedov PSK a KSK u spišského biskupa F. Trstenského
  • Výjazdové rokovanie v okrese Snina
  • Zasadnutie Združenia SK8 na Hrade Ľubovňa
  • DOD Správy a údržby ciest PSK
  • Duchovný festival Spišský Jeruzalem
  • Otvorenie kruhového objazdu v Levoči

Apríl 2024

Prehľad činnosti a aktivít

  • Agenda Úradu Prešovského samosprávneho kraja
  • Zasadnutie Zastupiteľstva PSK
  • Odovzdanie stavby zhotoviteľovi – Kruhová križovatka Levoča
  • Kontrolný deň na stavbe Vyšné Repaše – rekonštrukcia cesty III/3204 – II. etapa
  • Posviacka priestorov nocľahárne Domu sv. J. Milostivého v Prešove
  • Vedecká konferencia na GTF Prešovskej univerzity v Prešove
  • Oceňovanie v ankete Športovec PSK 2023 – slávnostný galavečer
  • Veľké stretnutie miestnej a regionálnej samosprávy v Prešove
  • Otvorenie športového areálu Bikeparku vo Veľkej Lomnici
  • Spoločne tvoríme lepšie Slovensko – stretnutie s ministrom rezortu investícií R. Rašim v Častej-Papierničke
  • Rokovanie so štátnym tajomníkom rezortu cestovného ruchu a športu M. Harbuľákom
  • Podpis memoranda s ústredím práce, sociálnych vecí a  rodiny
  • Otvorenie letnej turistickej sezóny v Pieninách, odomykanie Dunajca
  • Otvorenie letnej turistickej sezóny v Ľubovnianskom múzeu

Marec 2024

Prehľad činnosti a aktivít

  • Agenda Úradu Prešovského samosprávneho kraja
  • 7. Zasadnutie Rady PSK
  • Prevzatie daru od Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov
  • Klepanie základného kameňa stavby – Lesík delostrelcov v Prešove
  • Odovzdanie stavby do rekonštrukcie: Hertnik – Kľušovská Zábava
  • Prijatie maršálka Malopoľského vojvodstva Witolda Kozłowského a obhliadka opravenej cesty Tokajík – Ďapalovce
  • Klepanie základného kameňa stavby Lysá Poľana – Podspády za účasti maršálka Malopoľského vojvodstva Witolda Kozłowského
  • Oficiálne spustenie rekonštrukcie mosta Svit – Štrba
  • Rokovanie so slovenským lyžiarom Adamom Žampom na tému mladých športovcov pod Tatrami
  • Online rokovanie s hejtmanom Pardubického kraja Martinom Netolickým
  • Basketbalový turnaj o Pohár predsedu PSK
  • Pietna spomienka pri príležitosti vypravenia prvého transportu Židov zo Slovenska
  • 9. Zasadnutie Rady partnerstva PSK
  • Poďakovanie odchádzajúcej riaditeľke a odovzdanie dekrétu novej riaditeľke Podtatranského múzea
  • Zasadnutie SK8 v Trenčíne, odovzdávanie ocenení v rámci Ceny regiónov
  • Poďakovanie za poskytnutú pomoc organizácii IOM Slovensko – prijatie vedúceho misie V. Halimiho

Február 2024

Prehľad činnosti a aktivít

  • Agenda Úradu Prešovského samosprávneho kraja
  • 13. ročník Rescue Day v Poprade
  • Odovzdávanie vyznamenaní Záchranárskej galérie cti v Poprade
  • Otvorenie školskej konferencie CuRI v Bratislave
  • Poklepanie základného kameňa výstavy telocvične Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni
  • 11. zasadnutie Zastupiteľstva PSK
  • Benefičný bowlingový turnaj 2024
  • Zasadnutie Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny
  • 7. Zasadnutie Rady PSK
  • Rokovanie s podpredsedom vlády Petrom Kmecom v rámci SK 8
  • Oficiálne prijatie delegácie regiónu Provence-Alpes-Côte d’Azur v PSK
  • Rokovanie s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom na Úrade PSK
  • 10. ročník Dňa remesiel na SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou
  • Koncert pre Ukrajinu organizovaný VD ECAV na Slovensku

Január 2024

Prehľad činnosti a aktivít

  • Agenda Úradu Prešovského samosprávneho kraja
  • Novoročné prijatie samosprávnych krajov prezidentkou SR v Košiciach
  • Udeľovanie vyznamenania R. Schusterovi
  • Výjazdové rokovanie vlády v Kamenici nad Cirochou
  • Poklepanie základného kameňa stavby I/68 Sabinov preložka cesty
  • Rokovanie s ministrom dopravy SR
  • 80. výročie Divadla Jonáša Záborského v Prešove

Pracovný program predsedu – archív 2023

Publikované: 11. 1. 2023

Aktualizované: 15. 7. 2024