E-služby PSK

Elektronické služby Prešovského samosprávneho kraja

Portál elektronických služieb Prešovského samosprávneho kraja sa zameriava na zlepšenie prístupnosti poskytovaných služieb občanom aj podnikateľom. Prioritným cieľom je uľahčiť styk občana s Prešovským samosprávnym krajom ako inštitúciou verejnej správy a to najmä sprehľadnením služieb, ktoré kraj občanovi poskytuje, spôsobom požiadavky na vybavenie služby, sledovania procesu vybavenia a predovšetkým znížením nákladov na vybavenie služby.

Portál elektronických služieb PSK ponúka: elektronické vybavenie požadovanej agendy,  získanie potrebných informácií, efektívnu komunikáciu s odbormi Úradu PSK.

Prostredníctvom  týchto služieb môže občan elektronicky poslať žiadosť (podanie) na Úrad PSK. Po spracovaní žiadosti (podania) bude občanovi  elektronicky zaslané vyjadrenie.  Jednotlivé služby sú zatriedené podľa zamerania do jednotlivých oblastí.

Vaše otázky, pripomienky týkajúce sa výhradne technickej podpory elektronických služieb posielajte na mail esluzby@psk.sk.

Načítavanie obsahu…

Bližšie informácie získate na uvedených odkazoch – technické informácieo portáli elektronických služieb, nápoveda, ako pracovať s portálom. 
V prípade, že ste nenašli požadované informácie, napíšte nám prostredníctvom elektronického formulára alebo mailom na esluzby@psk.sk

Elektronické služby podľa oblastí

Publikované: 1. 3. 2022

Aktualizované: 4. 3. 2024