Výročné správy kultúrnych zariadení

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Prehľad hodnotiacich správ kultúrnych zariadení, ktoré sú zároveň ako výročné správy, správy o činnosti. 

Hodnotiace správy kultúrnych organizácií PSK

Múzeá PSK

Krajské múzeum v Prešove – hodnotiace správy

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni – hodnotiace správy 

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach – hodnotiace správy

Múzeum v Kežmarku – hodnotiace správy

Podtatranské múzeum v Poprade – hodnotiace správy

Šarišské múzeum – hodnotiace správy

Vihorlatské múzeum v Humennom – hodnotiace správy

Galérie PSK

Krajská galéria v Prešove – hodnotiace správy

Tatranská galéria v Poprade – hodnotiace správy

Knižnice PSK

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou – hodnotiace správy

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove – hodnotiace správy

Knižnica Jána Henkela v Levoči – hodnotiace správy

Ľubovnianska knižnica – hodnotiace správy

Okresná knižnica Dávida Gutgesela – hodnotiace správy

Podduklianska knižnica vo Svidníku – hodnotiace správy

Podtatranská knižnica v Poprade – hodnotiace správy

Vihorlatská knižnica v Humennom – hodnotiace správy


Osvetové strediská PSK

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove – hodnotiace správy

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou – hodnotiace správy

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni – hodnotiace správy

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku – hodnotiace správy

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade – hodnotiace správy

Hvezdárne a planetáriá PSK

Hvezdáreň a planetárium v Prešove – hodnotiace správy

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom – hodnotiace správy

Divadlá PSK

Divadlo Alexandra Duchnoviča – hodnotiace správy

Divadlo Jonáša Záborského – hodnotiace správy

Umelecký súbor PSK

PUĽS – hodnotiace správy

Publikované: 23. 6. 2023

Aktualizované: 23. 6. 2023