Všeobecné kontakty

Všeobecné údaje

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

IČO: 37870475
DIČ: 2021626332

Bankové spojenie: Štátna pokladnica –
IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 9138

Infolinka: 051 / 70 81 111 
Fax:  051/ 70 81 100

Oficiálny úradný mail: predseda@psk.sk

Súradnice: N 49°00’06,87″, E 21°14’27,69″

Podrobný plán ako sa dostanete na Úrad PSK, nájdete na odkaze – Ako sa k nám dostanete?

Úradné hodiny

Zamestnanci úradu

Kontakty na zamestnancov úradu

Informácie v cudzom jazyku

Načítavanie obsahu…

Komunikácia v anglickom jazyku (English) / nemeckom jazyku (German)  

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Komunikácia vo francúzskom jazyku (French)

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Oficiálne kontakty pre komunikáciu s úradom

Priama komunikácia s riaditeľom úradu

riaditel@psk.sk

Podateľňa úradu

podatelna@psk.sk

Zodpovedná osoba za ochranu
osobných údajov

zodpovedna.osoba@psk.sk
Elektronická podateľňa: www.slovensko.sk

Kancelária prvého kontaktu – sociálne služby

slúži za účelom získania komplexných informácií o poskytovaní sociálnych služieb

telefón:  051/7081 617

Mediálna komunikácia, tlač

hovorca@psk.sk

Elektronické služby (technická podpora)

esluzby@psk.sk

Infozákon (211/2000) – slobodný prístup k informáciám

info@psk.sk

Správa webu (technická podpora)

webmaster@psk.sk

Publikované: 6. 11. 2023

Aktualizované: 10. 11. 2023