Príjem predsedu PSK

Oznámenie o príjme predsedu od 1.1.2024

V súlade so zákonom č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja s účinnosťou od 1.1.2024 činí mesačný príjem predsedu PSK: 1 016,48 €.

Príjem podpredsedov PSK od 1. 1.2024

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na svojom 2. zasadnutí zo dňa 29. novembra 2022  v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení zvolilo do funkcie podpredsedov Prešovského samosprávneho kraja:

  • Štefana Bieľaka (poslanecký klub nezávislých poslancov) – pracovný úväzok 30% – mesačná odmena 1.800 eur
  • Jozefa Kanuščáka (za poslanecký klub KDH, SaS, Za ľudí) – pracovný úväzok 30% – mesačná odmena 1.800 eur

a na 5. zasadnutí zo dňa 17.4.2023 v znení uznesenia 126/2023 zvolilo tretieho podpredsedu:

  • Jaroslava Makaturu (Klub HLAS- sociálna demokracia a nezávislí) – pracovný úväzok 20% – mesačná odmena  750 eur + paušálne náhrady 412,5 eur

Príjem hlavného kontrolóra PSK  od 1.1.2024

Príjem hlavného kontrolóra v zmysle osobitných predpisov činní 70% z príjmu predsedu PSK, t. j. 4 849,94 eur.

Publikované: 8. 8. 2022

Aktualizované: 10. 1. 2024