Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie komisie

FunkciaMeno a priezviskoE-mail
Predseda:PhDr. Jozef Baran
Podpredseda:JUDr. Pavel Hagyari, PhD., MBA
Sekretár:PhDr. Viktor Guman
Členovia – poslanci:PhDr. Michal Babin, MBA
Ing. Jozef Berta
Bc. Jozef Kanuščák, MBA
Ing. Lucia Sukeľová
PhDr. Ján Vook, MBA, DBA
Členovia – neposlanci:PaedDr. Ján Marinič
Mgr. Gabriela Viazanková
Ing. Maroš Šatný, PhD.
Slavomír Sakalík
Jozef Fedorko
Mgr. Katarína Tomková
Anna Schlosserová
Zoznam členov komisie a kontakty

Aktuálne zasadnutie

Na tomto mieste sa zobrazujú aktuálne pozvánky. Ak je toto miesto prázdne, nie je zverejnená žiadna aktuálna pozvánka.


Zasadnutia komisie

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice zo zasadnutí komisií a dochádzka členov komisie.

Rok 2024

10. zasadnutie (24.04.2024)

pozvánka 10/2024, Uznesenie 10/2024 (PDF, xx kB), Zápisnica 10/2024 (PDF, xx kB), dochádzka 10/2024

9. zasadnutie (20.03.2024)

pozvánka 9/2024, Uznesenie 9/2024 (PDF, 143 kB), Zápisnica 9/2024 (PDF, xx kB), dochádzka 9/2024

8. zasadnutie (17.01.2024)

pozvánka 8/2024, Uznesenie 8/2024 (PDF, 124 kB), Zápisnica 8/2024 (PDF, 238 kB), dochádzka 8/2024

Rok 2023

7. zasadnutie (22.11.2023)

pozvánka 7/2023, Uznesenie 7/2023 (PDF, 123 kB), Zápisnica 7/2023 (PDF, 272 kB), dochádzka 7/2023

6. zasadnutie (04.10.2023)

pozvánka 7/2023, Uznesenie 6/2023 (PDF, 116 kB), Zápisnica 6/2023 (PDF, 237 kB), dochádzka 7/2023

5. zasadnutie (09.08.2023)

pozvánka 7/2023, Uznesenie 5/2023 (PDF, 149 kB), Zápisnica 5/2023 (PDF, 265 kB), dochádzka 7/2023

4. zasadnutie (07.06.2023)

pozvánka 7/2023, Uznesenie 4/2023 (PDF, 121 kB), Zápisnica 4/2023 (PDF, 238 kB), dochádzka 7/2023

3. zasadnutie (25.04.2023)

pozvánka 7/2023, Uznesenie 3/2023 (PDF, 108 kB), Zápisnica 3/2023 (PDF, 218 kB), dochádzka 7/2023

2. zasadnutie (22.03.2023)

pozvánka 2/2023, Uznesenie 2/2023 (PDF, 126 kB), Zápisnica 2/2023 (PDF, 284 kB), dochádzka 2/2023

1. zasadnutie (25.01.2023)

pozvánka 1/2023, Uznesenie 1/2023 (PDF, 235 kB), Zápisnica 1/2023 (PDF, 458 kB), dochádzka 1/2023

Publikované: 18. 1. 2023

Aktualizované: 18. 4. 2024