Dochádzka členov - 05.06.2024

Dochádzka členov Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK

11. zasadnutie – 05.06.2024

Funkcia Meno a priezvisko Účasť na zasadnutí
Predseda:PhDr. Baran Jozefprítomný
Podpredseda:JUDr. Hagyari Pavel, PhD., MBAprítomný
Sekretár:PhDr. Guman Viktorprítomný
Členovia – poslanci:PhDr. Babin Michal, MBAospravedlnený
 Ing. Berta Jozefprítomný
 Bc. Kanuščák Jozef, MBAprítomný
 Ing. Repaský Michalprítomný
 Ing. Sukeľová Luciaprítomná
 PhDr. Vook Ján, MBA, DBAprítomný
Členovia – neposlanci:Fedorko Jozefprítomný
 PaedDr. Marinič Jánprítomný
 Sakalík Slavomírneprítomný
 Schlosserová Annaprítomná
 Ing. Šatný Maroš, PhD.prítomný
 Mgr. Tomková Katarínaprítomná
 Mgr. Viazanková Gabrielaprítomná
Dochádzka členov komisie na zasadnutí

Publikované: 11. 6. 2024

Aktualizované: 11. 6. 2024