PhDr. Babin Michal, MBA

PhDr.  Babin Michal, MBA
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Humenné
Kandidoval za: KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: 0915 949 913
E-mail: michal.babin@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK
Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Klub: Klub KDH, SaS, Za ľudí