JUDr. Hagyari Pavel

JUDr.  Hagyari Pavel
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Prešov
Kandidoval za: Starostovia a nezávislí kandidáti
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: 0903 458 909
E-mail: pavel.hagyari@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK
Klub: NEKA - Klub nezávislých poslancov