Zastupiteľstvo PSK

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo PSK je orgánom samosprávneho kraja a jeho pôsobnosť je určená zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení.

Načítavanie obsahu…

Zasadnutia a materiály

Materiály na sú dostupné prostredníctvom e-služby alebo  e-zastupiteľstva.

Termíny a program zasadnutí zastupiteľstva

Načítavanie obsahu…

Poslanci

Načítavanie obsahu…


Dokumenty na stiahnutie

Načítavanie obsahu…

Publikované: 18. 1. 2023

Aktualizované: 16. 2. 2024