Zastupiteľstvo PSK

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo PSK je orgánom samosprávneho kraja a jeho pôsobnosť je určená zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení.

7. 3.2024 – Vyhlásenie predsedu PSK o nástupe náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Z PSK – volebný obvod 7 Prešov, Rudolf Dupkala dňom 5. marca 2024 (PDF, 123 kB)

Načítavanie obsahu…

Zasadnutia a materiály

Materiály sú dostupné prostredníctvom e-zastupiteľstva .

Termíny a program zasadnutí zastupiteľstva

Načítavanie obsahu…

Poslanci

Načítavanie obsahu…


Dokumenty na stiahnutie

Načítavanie obsahu…

Publikované: 18. 1. 2023

Aktualizované: 13. 6. 2024