Dochádzka členov - 07.06.2023

Dochádzka členov Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK

4. zasadnutie – 07.06.2023

Funkcia Meno a priezvisko Účasť na zasadnutí
Predseda:PhDr. Baran Jozefprítomný
Podpredseda:JUDr. Hagyari Pavel, PhD., MBAprítomný
Sekretár:PhDr. Guman Viktorprítomný
Členovia – poslanci:PhDr. Babin Michal, MBAprítomný
 Ing. Berta Jozefprítomný
 PhDr. Dupkala Rudolf, PhD., MBA, DBAprítomný
 Bc. Kanuščák Jozef, MBAprítomný
 Ing. Sukeľová Luciaprítomná
 PhDr. Vook Ján, MBA, DBAprítomný
Členovia – neposlanci:Fedorko Jozefprítomný
 PaedDr. Marinič Jánospravedlnený
 Sakalík Slavomírprítomný
 Schlosserová Annaprítomná
 Ing. Šatný Maroš, PhD.prítomný
 Mgr. Tomková Katarínaprítomná
 Mgr. Viazanková Gabrielaospravedlnená

Publikované: 27. 6. 2023

Aktualizované: 27. 6. 2023