PhDr. Vook Ján, MBA, DBA

PhDr.  Vook Ján, MBA, DBA
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Svidník
Kandidoval za: NEKA (nezávislý kandidát)
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: 0905 575 779
E-mail: jan.vook@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK
Komisia zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK
Klub: Klub HLAS a nezávislí