Mgr. Kanuščák Jozef, MBA

Mgr.  Kanuščák Jozef, MBA
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Sabinov
Kandidoval za: KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: 0908 251 007
E-mail: jozef.kanuscak@podpredseda.psk.sk
Komisia: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK
Klub: Klub KDH, SaS, Za ľudí