Ing. Sukeľová Lucia

Ing. Sukeľová Lucia
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Humenné
Kandidoval za: NEKA (nezávislý kandidát)
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: 0903 524 488, 0917 870 700
E-mail: lucia.sukelova@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK
Klub: Klub Spolu za región