Dokumenty a tlačivá odboru

Dokumenty PSK z oblasti sociálnych služieb

Všeobecné dokumenty

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Žiadosti a tlačivá

Odkázanosť na sociálnu službu v sociálnom zariadení

Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb – právnické osoby (PO)

Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb – fyzické osoby (FO)

Spoločné tlačivá pre registráciu PO a FO

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK

Žiadosť o poskytnutie tlmočníckej služby

Prílohy k zmluvám o poskytovaní finančného príspevku

Skupina 1 (ZIP, 560 kB)Skupina 7 (ZIP, 715 kB)Skupina 13 (ZIP, 723 kB)
Skupina 2 (ZIP, 386 kB)Skupina 8 (ZIP, 1,04 MB)Skupina 14 (ZIP, 724 kB)
Skupina 3 (ZIP, 555 kB)Skupina 9 (ZIP, 714 kB)Skupina 15 (ZIP, 880 kB)
Skupina 4 (ZIP, 724 kB)Skupina 10 (ZIP, 712 kB)Skupina 16 (ZIP, 884 kB)
Skupina 5 (ZIP, 550 kB)Skupina 11 (ZIP, 257 kB)Skupina 17 (ZIP, 713 kB)
Skupina 6 (ZIP, 714 kB)Skupina 12 (ZIP, 552 kB)Skupina 18 (ZIP, 550 kB)
Rozdelenie neverejných poskytovateľov do skupín pre rok 2024 (PDF, 181 kB)

Archív dokumentov

Publikované: 10. 1. 2023

Aktualizované: 8. 7. 2024