Výročné správy sociálnych zariadení

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

ZSS Jasoň, Spišská Stará Ves – Správy o činnosti

ZSS Dotyk, Medzilaborce – Správy o činnosti

ZSS Aktig, Humenné – Správy o činnosti

DSS Senior Dom Svida, Svidník –  Správy o činnosti

Domov v Poloninách, Nová Sedlica – Správy o činnosti

DSS, Školská 646, Vranov nad Topľou – Správy o činnosti

DSS Jabloň – Správy o činnosti

Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa – Správy o činnosti

Centrum sociálnych služieb, Zátišie – Správy o činnosti

CSS Kežmarok – Správy o činnosti

CSS Dúhový sen Kalinov – Správy o činnosti

CSS Dúbrava – Správy o činnosti

CSS Domov pod Tatrami, Batizovce – Správy o činnosti

CSS Clementia, Ličartovce – Správy o činnosti

CSS Ametyst, Tovarné – Správy o činnosti

CSS Slnečný dom, Prešov – Správy o činnosti

CSS GARDEN Humenné – Správy o činnosti

CSS VITA VITALIS Prešov – Správy o činnosti

DSS Legnava – Správy o činnosti

DSS sv. Jána z Boha – Správy o činnosti

DSS Brezovička – Správy o činnosti

DSS Giraltovce – Správy o činnosti

DSS Sabinov – Správy o činnosti

DSS Stropkov – Správy o činnosti

ZSS Egídius – Správy o činnosti

Publikované: 23. 6. 2023

Aktualizované: 23. 6. 2023