Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny Prešovského samosprávneho kraja

Vedúci odboru:PhDr. Viktor Guman
Telefón:051/70 81 602
E-mail:socialny@psk.sk
Adresa:Odbor sociálnych vecí a rodiny
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Aktuálne

Ďalšie odkazy

Banner Nadácia PSK pre podporu rodiny

Publikované: 19. 7. 2022

Aktualizované: 4. 3. 2024