Sociálne služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

Služba pre elektronické podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Zoznam sociálnych služieb PSK

Načítavanie obsahu…

Publikované: 2. 5. 2022

Aktualizované: 1. 8. 2023