Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Služba umožňuje elektronicky požiadať o finančný príspevok na prevádzku a príspevok pri odkázanosti na sociálnu službu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji. Informácie sú určené najmä pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Načítavanie obsahu…

Publikované: 2. 5. 2022

Aktualizované: 1. 8. 2023