Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb

Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby

Služba pre elektronické podanie žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnej služby v Prešovskom kraji. Služba určená poskytovateľom sociálnych služieb na území PSK.

Táto služba je určená pre poskytovateľov sociálnych služieb a umožňuje poskytovateľovi sociálnej služby požiadať o zápis do registra (registrovanie). Žiadateľ môže o registráciu požiadať vyplnením nižšie uvedeného formulára spolu s potrebnými prílohami, ktorých zoznam je uvedený na webovej stránke PSK.

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v obciach do 1000 obyvateľov

Registratúra pre obce do 1000 obyvateľov na terénnu opatrovateľskú službu

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb – register v podobe tabuľky s možnosťou vyhľadávania a filtrovania

Načítavanie obsahu…

Správne poplatky

Oslobodenie od poplatku

Platby – úkonPoplatok pre
fyzické osoby
Poplatok pre
právnické osoby
Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb

66 EUR

66 EUR

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb – úkon podaný elektronicky 

 33 EUR

33 EUR
Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb10 EUR

  10  EUR

Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb – úkon podaný elektronicky 

5 EUR

 5 EUR

Zníženie poplatkov pri elektronickom podaní

Spôsob úhrady poplatku
Načítavanie obsahu…

Publikované: 2. 5. 2022

Aktualizované: 23. 4. 2024