OPIS

Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS)

Publikované: 10. 7. 2015

Aktualizované: 21. 5. 2024