Program CS Poľsko - Slovensko 2014 - 2020

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020

Zoznam schválených projektov

Projekty v realizácii PSK

Publikované: 21. 3. 2017

Aktualizované: 2. 11. 2023