Program Terra Incognita

logo programu Terra Incognita - Košický kraj

Terra Incognita – Krajina nespoznaná

Program Terra Incognita – Krajina nespoznaná je samostatný program Košického samosprávneho kraja, ktorého cieľom je propagácia atrakcií kraja, podpora aktívnych ľudí v regiónoch a prehĺbenie ponuky špecifickej formy cestovného ruchu – kultúrneho turizmu.

Program  je ojedinelý nielen v podmienkach Košického kraja, ale celého Slovenska.

Spišský Jeruzalem

V rámci programu Terra Incognita vznikol v roku 2013 spoločný projekt s názvom Spišský Jeruzalem. Prešovský samosprávny kraj spolu s Košickým samisprávnym krajom, Spišskou diecézou a Spišským Podhadím  sú partnermi v tomto projekte.

Publikované: 9. 6. 2017

Aktualizované: 15. 11. 2023