OP Životné prostredie

Operačný program Kvalita životného prostredia – Prešovský kraj

  • Zníženie energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu) – Školský internát Poprad (2016 – 2017)

Dňa 28. októbra 2014 Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020. Schválená verzia Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Publikované: 24. 3. 2021

Aktualizované: 27. 5. 2024