Program CS Poľsko - Slovensko

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

Realizované projekty žiadateľov

Prioritná os I.: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

Prioritná os II.: Sociálny a ekonomický rozvoj

Prioritná os III.: Podpora miestných iniciatív (mikroprojekty)

Projekty PSK

Sekcia zverejňuje informácie o priebehu realizácie projektov Prešovského samosprávneho kraja financovaných zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Veríme, že tieto informácie prispejú k širšiemu prehľadu o aktivitách, ktoré v rámci Programu Prešovský samosprávny kraj realizuje.

Publikované: 24. 10. 2017

Aktualizované: 2. 11. 2023