Komisia pre správu majetku

Zloženie Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK
 Funkcia  Meno a priezvisko E-mail 
Predseda: PhDr. Vladimír Ledecký starosta@vmnet.sk
Podpredseda: MUDr. Pavol Slovík timoslovik@stonline.sk
Sekretár: Jozef Gaľan  jozef.galan@vucpo.sk 
Členovia – poslanci: PaedDr. Rudolf Abrahám abraham.r@svit.sk
  PaedDr. Miroslav Benko miroslavbenko@post.sk
  Ing. Anton Gašpár zahradne@stonline.sk
  Jozef Mezovský  
  Ing. Róbert Oros primator@velkysaris.sk
Členovia – neposlanci:

JUDr. Henrich Dlugoš

henrich.dlugos@gmail.com

  Bc. Jozef Bednár jozef.bednar1@post sk,  
jozef.bednar@spp-distribucia.sk
  Ing. Milan Lučivjanský milan.lucivjansky@post.sk
  Mgr. Valent Kalakaj valent.kalakaj@centrum.sk
  JUDr. Dušan Hačko  hacko.dusan@gmail.com

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "@" znakom  "@".

 

 

Najbližšie zasadnutie komisie:

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Publikované: 23. 9. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023