Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie komisie

FunkciaMeno a priezviskoE-mail
Predseda:Pavol Ceľuch
Podpredseda:PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
Sekretár:PhDr. Gabriela Petrová, PhD.
Členovia – poslanci:JUDr. Pavel Hagyari, PhD., MBA
Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD.
Pavel Hudáček
Bc. Jozef Kanuščák, MBA
PaedDr. Viera Leščáková
Bc. Milan Mazurek
MUDr. Patrik Mihaľ
Ing. František Oľha
PhDr. Jana Vaľová


Táto komisia sa vo svojej činnosti  riadi Ústavným  zákonom 357/2004 Z. Z. a Rokovacím poriadkom komisie. Jej členom môže byť iba poslanec.

Majetkové priznania predsedu PSK a poslancov PSK

Aktuálne zasadnutie

Na tomto mieste sa zobrazujú aktuálne pozvánky. Ak je toto miesto prázdne, nie je zverejnená žiadna aktuálna pozvánka.

Nenašli sa žiadne výsledky


Zasadnutia komisie

Na stránke sú zverejnené pozvánky na zasadnutia komisií, uznesenia zápisnice zo zasadnutí komisií a dochádzka členov komisie.

Rok 2024

6. zasadnutie (21.03.2024)

pozvánka 6/2024Uznesenie 6/2024 (PDF 104 kB), Zápisnica 6/2024 (PDF 113 kB)dochádzka 6/2024

Rok 2023

5. zasadnutie (16.11.2023)

pozvánka 5/2023Uznesenie 5/2023 (PDF 126 kB)Zápisnica 5/2023 (PDF 114 kB), dochádzka 5/2023

4. zasadnutie (21.09.2023)

pozvánka 4/2023Uznesenie 4/2023 (PDF 106 kB)Zápisnica 4/2023 (PDF 114 kB), dochádzka 4/2023

3. zasadnutie (20.06.2023)

pozvánka 3/2023Uznesenie 3/2023 (PDF 105 kB)Zápisnica 3/2023 (PDF 113 kB), dochádzka 3/2023

2. zasadnutie (18.05.2023)

pozvánka 2/2023Uznesenie 2/2023 (PDF 130kB)Zápisnica 2/2023 (PDF 114 kB)dochádzka 2/2023

1. zasadnutie (23.02.2023)

pozvánka 1/2023, Uznesenie 1/2023 (PDF 36 kB), Zápisnica 1/2023 (PDF 42 kB), dochádzka 1/2023

Publikované: 18. 1. 2023

Aktualizované: 8. 4. 2024