Mgr. et Mgr. Hoptová Luciana, PhD.

Mgr. et Mgr. Hoptová Luciana, PhD.
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Humenné
Kandidoval za: ÚSVIT
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: nesúhlasí so zverejnením
E-mail: luciana.hoptova@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK
Klub: nezaradená do žiadného poslaneckého klubu