Hudáček Pavel

Hudáček Pavel
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Kežmarok
Kandidoval za: KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ
Telefón práca: 052/ 459 67 27
Mobil: nesúhlasí so zverejnením
E-mail: pavel.hudacek@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK
Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Klub: Klub KDH, SaS, Za ľudí