Ceľuch Pavol

Ceľuch Pavol
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Bardejov
Kandidoval za: NEKA (nezávislý kandidát)
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: 0905 271 136
E-mail: pavol.celuch@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK
Klub: NEKA - Klub nezávislých poslancov