Bc. Mazurek Milan

Bc.  Mazurek Milan
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Kežmarok
Kandidoval za: Republika
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: nesúhlasí so zverejnením
E-mail: milan.mazurek@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK
Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Klub: nezaradený do žiadného poslaneckého klubu