Organizačná štruktúra úradu PSK a textový popis

Úrad sa vnútorne člení na odbory a oddelenia, resp. útvary, ktoré majú osobitné postavenie.

Organizačná štruktúra Úradu PSK účinná od 1.1.2024 - kliknite pre zväčšenie obrázka, detailný popis nájdete v stránke s textovým popisom k obrázku

Organizačná schéma na stiahnutie účinná od 1.1.2024 (PDF, 130 kB)

Popis k organizačnej schéme je uvedený v zmysle časti Základná organizačná štruktúra a stupne riadenia.

Základná organizačná štruktúra úradu a stupne riadenia

Popis k organizačnej schéme – Organizačná štruktúra Úradu PSK účinná k 1.3.2023

Základná organizačná štruktúra úradu (podľa Čl. 8 Organizačného poriadku PSK) a stupne riadenia v úrade:

Osobité útvary

Útvary, ktoré majú osobitné postavenie

Publikované: 9. 3. 2023

Aktualizované: 9. 1. 2024