Organizačná štruktúra úradu PSK a textový popis

Úrad sa vnútorne člení na odbory a oddelenia, resp. útvary, ktoré majú osobitné postavenie.

Organizačná štruktúra Úradu PSK účinná od 1.7.2024
ORGANIZAČNÁ štruktúra Úradu PSK 2024 účinná od 1.7.2024

Organizačná štruktúra Úradu PSK účinná od 1.7.2024 na stiahnutie (PDF, 143 kB)

Popis k organizačnej schéme je uvedený v zmysle časti Základná organizačná štruktúra a stupne riadenia.

Základná organizačná štruktúra úradu a stupne riadenia

Popis k organizačnej schéme – Organizačná štruktúra Úradu PSK účinná k 1.7.2024

Základná organizačná štruktúra úradu (podľa Čl. 8 Organizačného poriadku PSK) a stupne riadenia v úrade:

Osobité útvary

Útvary, ktoré majú osobitné postavenie

Publikované: 9. 3. 2023

Aktualizované: 3. 7. 2024