Odbor strategického rozvoja

Odbor strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

fotografia Slivková Martina, vedúca odboru strategického rozvoja
Vedúci odboru:PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA
Telefón:051/70 81 502
E-mail:rozvoj@psk.sk
Adresa:Odbor strategického rozvoja
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov


Aktuálne 

Súvisiace odkazy

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania

Krajský geoportál

Publikované: 6. 9. 2022

Aktualizované: 27. 3. 2024