Odbor dopravy

Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja

Vedúci odboru:Ing. Alexander Galajda
Telefón:051/ 70 81 772
E-mail:doprava@psk.sk
Adresa:Odbor dopravy
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Aktuality

Aktuálny stav ciest

Informácie o aktuálnom stave ciest v Prešovskom kraji nájdete na uvedených odkazoch.

Publikované: 18. 1. 2023

Aktualizované: 30. 4. 2024