Riaditeľ úradu

Fabián Novotný – riaditeľ Úradu PSK

Riaditeľ úradu:Mgr. Fabián Novotný
Telefón:051/70 81 173
E-mail:riaditel@psk.sk
Adresa:Kancelária riaditeľa úradu
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Oddelenia kancelárie riaditeľa úradu

Kompetencie a činnosť

Publikované: 1. 6. 2020

Aktualizované: 18. 10. 2023